Opettajien esittely

Kurssin opetuksesta vastaa kevään 2013 kurssilla kehuja kerännyt opettajatiimimme vahvistettuna uusilla tekijöillä (kts. kurssipalaute):

Fysiikka

Valmennuskurssilla fysiikan opettajana toimiva Jussi Tuomi opiskelee viidettä vuotta lääketiedettä Turun yliopistossa. Aikaisemmin hän on opiskellut neljä vuotta teknillistä fysiikkaa ja matematiikkaa Aalto-yliopistossa. Lukiossa hän oli ikäluokkansa parhaimmistoa fysiikassa ja pääsi edustamaan Suomea kansainvälisissä fysiikkaolympialaisissa Iranissa kesällä 2007. Viimeiset neljä kesää Jussi on työskennellyt tutkijana: ensin kaksi kesää fysiikan laitoksella nykyisessä Aalto-yliopistossa jasen jälkeen kaksi kesää TYKS:n PET-keskuksessa. Tulevassa työssään hän toivoo pystyvänsä yhdistämään fysiikan ja lääketieteen esimerkiksi radiologian tai neurologian alalla.

Opetuskokemusta Jussilla on lukuisista lukion fysiikan ja matematiikan sijaisuuksista, yksityisopetuksesta sekä kevään 2011, 2012 ja 2013 valmennuskurssiltamme. Jussin tunneilla käydään lukion fysiikka tarkasti läpi unohtamatta tarvittavaa matematiikkaa. Opetuksessa painotetaan laskurutiinia, joka on olennaisinta lukiofysiikan omaksumisessa.

 

Jyri Niskanen opiskelee Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa kolmatta vuotta ja opettaa fysiikkaa kevään kurssilla. Jyri päätti jo aikaisessa vaiheessa haluavansa lääkäriksi ja unelma kävikin toteen kovan opiskelurupeaman päätteeksi kesällä 2011. Ennen lääkisopintoja Jyri opiskeli kahden vuoden ajan kemiaa ja fysiikkaa Helsingin yliopistossa.

Opetuksessaan Jyri painottaa asioiden ja ilmiöiden ymmärtämistä eikä pelkästään kaavojen ulkoa opettelua. Laskurutiinin ja vastaustekniikan tärkeyttä ei kuitenkaan saa unohtaa, joten Jyrin tunneilla lasketaan paljon. Jyrin suurimpia vahvuuksia on taito esittää vaikeatkin aihealueet ensin helposti ymmärrettävästi ja sen jälkeen rakentaa siitä kattava kokonaisuus. Luonteeltaan Jyri on helposti lähestyttävä sekä auttavainen ja hän toivookin kurssilaisten kysyvän rohkeasti mieltä askarruttavia asioita!

 

Kemia

Kurssimme kemian opetuksesta vastaa Altti Alastalo. Altti opiskelee viidettä vuotta Turun lääketieteellisessä tiedekunnassa. Aikaisemmin hän on suorittanut kemiantekniikan DI-tutkinnon Teknillisessä Korkeakoulussa ja siihen liittyen hänellä on parin vuoden työkokemus kemian teollisuuden suunnittelu- ja konsultointitehtävistä sisältäen mm. koulutusmateriaalien laadintaa ja käyttäjäkoulutussemiaarien luennointia. Suunnitteluinsinöörin ura vaihtui lääkäriopintoihin kiinnostuksesta lääketieteeseen ja lääkärin ammatin ihmisläheisemmän työnkuvan vuoksi. Harrastuksina Altilla on lenkkeily, metsästys ja kalastus.

Kurssilla Altti tulee korostamaan sekä lukiokemian keskeisten asioiden ymmärtämistä että lukuisten harjoitustehtävien kautta syntyvää tehtävänratkaisurutiinia. Laskurutiini auttaa pääsykokeessa tehtävien nopeassa ratkaisussa.

 

Kemian opettajana toimiva Jaakko Uotila on kolmannen vuoden lääketieteenopiskelija. Ennen lääketieteellistä tiedekuntaa Jaakko on opiskellut vuoden Turun yliopistossa biokemiaa, jostakäteen jäi lukion kemian oppimäärät ylittävä osaaminen. Pedagogisia taitoja Jaakko on harjoitellut toimiessaan lääkintäkersanttina palvelusaikanaan armeijassa, urheiluvalmentajana sekä opettamalla yläasteella, joten opettamistilanteet ovat Jaakolle tuttu juttu. Jaakko puuhailee aktiivisesti tiedekuntamme ainejärjestöissä ja siitä jäljelle jäävä vapaa-aika kuluu urheilun ja keskikorkeakulttuurin parissa.

Jaakko haluaa opetuksessaan korostettavan erityisesti lukiokemian teorian laaja-alaista ymmärtämistä niin, että sen pohjalta kykenee ratkaisemaan pääsykoetyyppisiäerittäin soveltavia tehtäviä. Myös laskurutiinin kautta saavutettava tehtävien ratkaisunopeuden parantaminen on opetuksen päämäärä.

 

Biologia

Joel Holmén on viidennen vuoden lääketieteen opiskelija. Hän toimii aktiivisesti lääketieteellisessä tiedekunnassa monissa lääketieteellistä tiedekuntaa ja sen opintoja kehittävissä työryhmissä ja projekteissa. Lisäksi Joelilla on takanaan biokemian ja tilastotieteen opintoja sekä työkokemusta lääketieteellisen tutkimuksen parista. Opintojen kehittäminen on antanut Joelille selkeän kuvan, mitä lääketieteessä tulee osata ja miten oma opiskelu tulee priorisoida.

Joel keskittyy opetuksessa solujen ja kudosten rakenteeseen ja toimintaan. Joelin tunneilla käydään läpi tarkasti solujen koostumus, haittatekijät, kuinka solut toimivat ja liikkuvat sekä miten ne muodostavat kudoksia.

 

 

Jaakko Pullinen opiskelee Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa nyt neljättä vuotta. Lääketieteelliseen hakemiseen Jaakkoa innoitti kiinnostus ihmiskehon toimintaa ja lääketieteellistä tutkimusta kohtaan sekä halu auttaa muita. Pakollisten opintojen ohella hän on osallistunut biolääketieteen tutkijalinjalle, jossa hän on saanut syvällisempää tietoa elimistön toiminnan tieteellisestä tutkimisesta solu- ja molekyylitasolle asti. Lisäksi Jaakko on tehnyt itse kesäisin lääketieteellistä tutkimusta yliopistolla tyypin 1 neurofibromatoosia tutkivassa ryhmässä. Aiempaa opetuskokemusta Jaakolle on kertynyt mm. anatomian harjoitustöiden pitämisestä nuoremmille vuosikursseille. 

Biologian opetuksessa Jaakko tähtää elimistön toiminnan ymmärtämiseen tehottoman ulkoa opettelun sijaan. Mielenkiintoa ja ymmärrystä lisäämään käytetään myös sopivia tautiesimerkkejä, jotka auttavat muistamaan olennaisia asioita kehon normaalista toiminnasta.

 

Linda Nissi opiskelee Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa toista vuotta. Lindan kiinnostus luonnontieteitä ja etenkin ihmiskehoa kohtaan heräsi jo nuorena. Lukion jälkeen hän olikin vakuuttunut haluavansa tutkijaksi ja suuntasi terveyden biotieteiden koulutusohjelmaan, joka yhdistelee lääke- ja luonnontieteitä. Ajan kuluessa Linda ymmärsi olevansa melko sosiaalinen työskennelläkseen pelkästään tutkijana ja alkoi kaivata tulevaisuuden ammatiltaan myös ihmisläheisyyttä. Kolmen vuoden opinnot terveyden biotieteillä antoivat hyvän tietämyksen biologian, kemian ja biotekniikan parista sekä avarsivat Lindan näkemystä lääketieteestä soveltavana luonnontieteenä. Lääkisopintojen ohella Linda on jatkanut tutkijan viettinsä toteuttamista työskentelemällä Turun yliopiston solubiologian laitoksen tutkimusryhmässä, joka tutkii tyypin 1 neurofibromatoosia. Hän on aktiivinen myös kandiseuran ulkoasiaintoimikunnassa, joka vastaa lääkisopiskelijoiden kansainvälisyysasioista kuten ulkomaan vaihdoista ja kehitysmaaprojekteista. Ulkomaat vetävät Lindaa puoleensa myös opiskelujen ulkopuolella, ja matkailu on hänelle mieluisaa puuhaa. Muu vapaa-aika kuluu kavereiden ja kuntoilun parissa.

Lindan biologiantunneilla pohdiskellaan myös ilmiöiden kemiallista perustaa ja pureudutaan aiheisiin molekyylitasolle asti. Tunneilla harjoitellaan tavallisten biologian tehtävien lisäksi vastaamista eri oppiaineita yhdisteleviin kysymyksiin. Linda aikoo kiinnittää huomiota myös vastaustekniikkaan ja ajankäyttöön. 

 

Tiia Kovanen on toisen vuoden lääketieteen opiskelija Turun lääketieteellisestä tiedekunnasta ja on toiminut ensimmäisestä syksystä lähtien vuosikurssinsa emäntänä huolehtien ensimmäisen vuosikurssin vapaa-ajan toiminnan järjestämisestä. Lääketieteellisen pääsykokeesta keväällä 2012 saldoksi tuli huikeat täydet 72 pistettä.  Tiia on aiemmin opiskellut vuoden verran biologiaa, mutta opiskelupaikka vaihtui lääketieteelliseen sosiaalisemman työnkuvan houkuttelemana. Biologian opiskelu on kuitenkin antanut monipuolista ja syventävää näkemystä biologisiin ilmiöihin, sekä myös käytännön kokemusta biologian tutkimuksesta.

Opetuksessaan Tiia tähtää valottamaan eliömaailman toiminnan lainalaisuuksia ja niiden merkitystä ihmisen hyvinvoinnin ja  kehon toimintojen kannalta. Aiempien opintojensa ohella Tiia kokee vahvuuksiksi opetuksessaan motivoituneen ja vuorovaikutukseen kannustavan ilmapiirin.