Pitkäkurssi 2016

Laajuus: 215 - 325 ot, 1 ot = 45 min
Ajankohta: 7.1.2016 - 5.3.2016 ja 1.4.2016 - 16.5.2016
Hinta: 1487€ + 1-4 valitsemaasi oppiainetta (katso oppiaineiden hintataulukko alla)
Ryhmäkoko: 25 opiskelijaa
Paikka: Regus Business Centre, Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku
Oppiaineet: Biologia, fysiikka, kemia ja/tai matematiikka valintasi mukaan
Oikaisupyyntöapu: Mikäli opiskelupaikkasi jää muutaman pisteen päähän, teemme puolestasi oikaisupyynnön, jos kokeestasi löytyy arvosteluvirheitä

Tammikuussa alkava Pitkäkurssi koostuu tammikuussa alkavilla aineopetuksilla ja jatkuu huhtikuussa varsinaisella valmennuskurssiosuudella (Valmennusklinikka). Tammikuussa alkavat kurssit antavat vahvan pohjan onnistumiselle lääketieteen valintakokeessa, ja samalla ne toimivat preppikurssina kevään kemian, fysiikan ja/tai biologian yo-kirjoituksiin. Voit itse valita alla olevasta taulukosta, mitä oppiaineita tahdot opiskella alkuvuodesta (hinnat ilman huhtikuun valmennuskurssia). Esimerkki: Jos valitset Pitkäkurssin aineiksi biologian, fysiikan ja kemian, tulee Pitkäkurssin hinnaksi 2347 € (1487+290+320+250). Fysiikan, kemian ja biologian kursseihin kuuluu lisäksi 7 ot:n loppukoe maaliskuun alussa. Huom! Matematiikan opetus alkaa 7.1.2016 ja muiden oppiaineiden opetus käynnistyy viikolla 2.

Biologian kurssilla kerrataan lukion biologia tehokkaasti. Apuna ovat osaavat opettajat, jotka selventävät olennaisimmat asiat ja antavat hyviä harjoitustehtäviä. Pääasiallisena tähtäimenä on kevään lääkiksen pääsykoe, jolloin opetuksen painopistekin on kokeen kannalta olennaisimmissa asioissa.

Fysiikan ja kemian kurssit ovat laskuharjoituskursseja, joilla käydään lyhyesti kunkin kerran teoria läpi, minkä jälkeen lasketaan joko opettajan johdolla ja omatoimisesti. Laskuina on runsaasti entisiä yo-tehtäviä ja vanhoja pääsykoetehtäviä.

Matematiikan kurssi on suunnattu niille, jotka ovat kirjoittaneet lyhyestä matematiikasta huonomman kuin E tai pitkästä matematiikasta huonomman kuin M (tai vastaavasti lukiotodistuksen matematiikan keskiarvo huonompi kuin 9 tai 8). Matematiikan kurssilla harjoitellaan tarvittavia matemaattisia apuvälineitä, jotka ovat välttämättömiä haastavammissa kemian tai fysiikan laskuissa. Kurssi päättyy muista kursseista erilliseen loppukokeeseen ja sen palautustilaisuuteen.

Yksittäisen opetuskerran rakenne

Opetuskerrat alkavat aikavälillä tammikuu-toukokuu pääosin arki-iltaisin klo 17:00, ja yhden opetuskerran kesto on yleensä noin 3 h 10 min, josta 10 min on varattu tauolle (Huom. Opetusta saattaa olla myös muutamana viikonloppuna). Valmennusklinikan aikana opetusta on myös viikonloppuisin (ks. valmennuskurssin esittely). Jokainen opetuskerta alkaa pistokokeella edellisen kerran aihepiiristä, millä vahvistetaan jo kertaalleen opittujen asioiden muistijälkiä.