Mitä kannattaa ottaa huomioon itseopiskelumateriaaleja ostaessa

Lääketieteellisen tiedekunnan valintakokeeseen valmistavien itseopiskelumateriaalien kirjo on laaja ja eri vaihtoehtoja selaillessa saattaa nousta monia mieltä askarruttavia kysymyksiä. Olemme koonneet oheen muutamia tärkeitä seikkoja, joihin kannattaa kiinnittää huomiota ja jotka toivottavasti auttavat sinua itseopiskelumateriaalien valitsemisessa ja tilaamisessa.

 

Hinta

Lääketieteen itseopiskelumateriaalien välillä on runsaasti hintaeroja. Kalleimmillaan yksittäiset kirjat maksavat 150-200€ ja materiaalipaketit useita satoja euroja. Lisäksi viimeistään ostotilanteessa usein paljastuu, että tilauksiin saatetaan lisätä erilaisia postituskuluja tai ”tilauksen käsittelymaksu”, mikä nostaa materiaalin hintaa entisestään. Tutustu siis tarkkaan mitä itseopiskelupaketin hintaan sisältyy ja mitkä ovat hankinnan todelliset kulut.

Turun Pääsykoevalmennuksen itseopiskelumateriaalien hinnoittelu on pyritty pitämään maltillisena, jotta yhä useammilla lääkikseen pyrkivillä olisi mahdollisuus hankkia laadukkaat harjoitusmateriaalit valmistautumisensa tueksi. Kirjojemme hinnat on ilmoitettu omassa verkkokaupassamme sellaisena kuin ne ovat, emmekä lisää päälle turhia ylimääräisiä postitus- tai käsittelymaksuja.

 

Materiaalin laatijat

Itseopiskelumateriaaleja mainostetaan usein ”asiantuntijoiden laatimiksi”. Silti tuotetiedoissa ei ole välttämättä ilmoitettu lainkaan tekijöitä tai heidän koulutustaustaansa, joten tilaaja ei voi tietää kuka tai ketkä materiaalit ovat lopulta koonneet. Ovatko materiaalit ja tehtävät yrityksen omien opettajien laatimia vai ovatko materiaalit teetätetty peräti kokonaan jollain ulkopuolisella taholla? Kokemuksemme perusteella itseopiskelumateriaalien kehitys vaatii virheherkän ja pikkutarkan aineiston (mm. kaavat ja laskujen ratkaisut) vuoksi erityisen tarkkaa työskentelyotetta ja usean kerran oikolukemista, joten laadunvalvonnan helpottamiseksi kirjan kehitys on hyvä pitää oman yrityksen sisällä omien opettajien ja asiantuntijoiden valvonnassa.

Lääketieteen valintakoe -kirjasarjamme laatijat ja oikolukijat ovat loppuvaiheen lääketieteen ja luonnontieteen opiskelijoita sekä hiljattain valmistuneita lääkäreitä, jotka ovat itse toimineet valmennuskurssien opettajina, joten he ovat pystyneet laatimaan kirjat palvelemaan nimenomaan lääketieteen valintakoetta omien ajankohtaisten kokemustensa pohjalta. Kehitämme ja oikoluemme kaikki materiaalimme alusta loppuun itse ja hyödynnämme kirjojen uudistamisessa monen vuoden kokemusta ja oppilaiden palautteita menestyksekkäiltä valmennuskursseiltamme. Kirjojen tekijöiden nimet on aina ilmoitettu kirjojen tiedoissa ja sivuillamme on myös osan esittely.

 

Tiedot kirjan sisällöstä

Kirjoja valitessa kannattaa selvittää, mitä kirja sisältää. Mikä on tarkka sivumäärä ja tehtävämäärä? ”Laaja teoriaosuus” ilman tietoa sivujen tarkasta määrästä jättää helposti epäselvyyden materiaalin todellisesta laajuudesta ja maininnat ”suuri määrä tehtäviä” tai useita satoja ovat myöskin melko suhteellisia käsitteitä. Lisäksi valtava määrä tehtäviä ei välttämättä kerro tehtävien laadusta ja rakenteesta. Onko suuri osa tehtävistä pelkkiä yksinkertaisia perustehtäviä tai samantyyppisten tehtävien tarpeetonta toistoa?

Olemme omien materiaaliemme kohdalla pyrkineet kertomaan tarkasti kirjojen tuotetiedoissa sisältökuvauksen, sivumäärän, tehtävien määrän sekä kirjan sisältämät liitemateriaalit (harjoituspääsykoetehtävät, pistokoeliitteet jne.). Teoriaosuuksiin on pyritty kokoamaan ohjeita ja muistisääntöjä sekä tietysti keskeisesti ja tiivistettynä olennaisimmat asiat kustakin käsiteltävästä kokonaisuudesta. Biologian kirjan yhteenveto-osuuksiin on koottu vielä keskeisimmät huomiot muistamisen tueksi. Kirjojen teoriaosuuksissa on usein teoriatekstin yhteydessä myös esimerkkitehtäviä perusteellisine ratkaisuineen. Lisäksi kirjat sisältävät eritasoisia harjoitustehtäviä malliratkaisuineen. Joukossa on siis erityisesti myös vaativia ja soveltavia harjoitustehtäviä. Perustehtävien ja vaativampien tehtävien tekeminen kehittävät yhdessä kokonaisvaltaista osaamista ja tarvittavaa laskurutiinia. Lisäksi fysiikan ja kemian kirjoissa on liitettynä kaavakokoelmia.

 

Luettavuus

Itseopiskelumateriaalien ja -kirjojen kokoa ja luettavuutta kannattaa miettiä myös itse käytännön kannalta: kuinka helposti valtavat, satojen sivujen tiiliskivet voi kuskata järkevästi laukussa esimerkiksi kirjaston lukusaliin tai ottaa mukaan reissuun? Haluaako materiaaleja selailla pelkästään sähköisesti ruudulta vai luetko mieluummin fyysisessä muodossa olevia kirjoja, jolloin voit tehdä samalla kätevästi alleviivauksia ja muistiinpanoja oppimisen tueksi?

Monet tykkäävät lukea vaativaa pääsykoemateriaalia edelleen mieluummin printtiversiona, jolloin ei tarvitse myöskään huolehtia e-kirjalisenssien vanhenemisesta tai lisäajan ostamisesta, mikäli itseopiskelumateriaalia tarvitsee myös jatkossa. Lisäksi fyysisen printtiversion voi myydä eteenpäin kun et sitä enää itse tarvitse.

Olemme omien materiaaliemme kohdalla pyrkineet rakentamaan sisällön niin, että se kokoaa ja kertaa ytimekkäästi pääsykokeessa vaadittavan teorian järkevässä laajuudessa. Näin luettavuus säilyy hyvänä ja lukija voi keskittää heti huomionsa laajasta teoriasta juuri keskeisimpiin seikkoihin. Mukavan kokoiset kirjat on kätevä kantaa mukana. Emme toimita materiaaleja e-muodossa vaan voit tehdä kätevästi muistiinpanoja suoraan kirjoihin tai myydä ne tarvittaessa esimerkiksi ystävällesi eteenpäin kun et enää niitä tarvitse.

 

Kirjan visuaalinen ilme

Oppimateriaalien miellyttävä visuaalinen ilme auttaa vahvasti havaintojen tekemisessä sekä muistijälkien muodostamisessa ja on siten olennainen osa oppimista. Vanha sananlasku ”kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” pitää kokemustemme mukaan edelleen pintansa. Materiaalin kuvittaminen, grafiikoiden teko ja väripainatus kohottaa kuitenkin materiaalien tuotantokustannuksia. Siksi kannattaa ottaa selvää, onko itseopiskelumateriaaleissa mietitty lainkaan niiden visuaalista ilmettä, tekstikokonaisuuksien asetteluja ja sitä, onko painatus tehty värien kanssa muiltakin osin kuin pelkän kannen osalta.

Olemme saaneet kiitosta siitä, että Lääketieteen valintakoe -kirjasarjan suunnittelussa on otettu huomioon myös visuaalinen puoli. Kirjojen kuvitus ja joissakin tehtävissä olevien esimerkkikuvien tarkoitus on auttaa hahmottamaan kokonaisuutta ja tehtävän ratkaisua. Kirjamme on painettu värillisenä ja esimerkkiosiot sekä yhteenvedot noudattavat omaa visuaalista ilmettä, jotta ne erottuvat selkeästi varsinaisesta teoriatekstistä.

 

ISBN-tunnus

Onko sinua kiinnostavassa itseopiskelumateriaalissa tai oppikirjassa ISBN-tunnus? ISBN on tunnus, joka identifioi kirjan ja sen kustantajan yksiselitteisesti. ISBN tunnusten hakujärjestelmää ylläpitää Kansalliskirjaston yhteydessä toimiva ISBN-keskus. Kustantajan tehtävä on hankkia julkaisuilleen ISBN- tai ISMN-tunnus. Kustantajana pidetään jokaista henkilöä tai yhteisöä, joka kustantaa julkiseen käyttöön tarkoitettuja kirjoja tai nuottijulkaisuja. ISBN-tunnuksen avulla voit selvittää, onko uusi julkaisu sisällöltään samanlainen kuin edellinen. Mikäli uudella julkaisulla on sama tunnus kuin edellisellä julkaisulla, itse sisältö voi olla täysin sama vaikka teoksen ulkoasu olisikin muuttunut. Mikäli ISBN puuttuu kokonaan, tarkoittaa se, ettei materiaalia tai kirjaa ole lainkaan identifioitu etkä voi olla varma sisältöjen täsmäävyydestä eri versioiden ja painosten välillä.

Omat kirjamme ovat asianmukaisesti identifioituja ja sisältävät aina ISBN-tunnuksen, josta voit tarkistaa vastaako uusi versio tai painos sisällöltään edellistä.

 

Koska materiaali on julkaistu ja päivitetty?

Mikäli itseopiskelumateriaalilla ei ole ISBN-tunnusta, voi olla vaikea selvittää materiaalien julkaisutietoja ja sitä, onko julkaisu päivitetty edellisestä versiosta. Mikäli ISBN puuttuu ja kirjan tiedoistakaan ei selviä päivitysajankohtaa, et voi tietää lainkaan onko materiaaleja ja tehtäviä päivitetty ja mahdollisia painovirheitä korjattu edellisen vuoden materiaaleista. Materiaalien julkaisu- ja tuotetietoja tarkastelemalla voit varmistua, että myydyt itseopiskelumateriaalit ovat ajantasaisia ja huolella laadittuja, eivätkä sisällä esimerkiksi runsaasti vanhentuneita katkelmia Galenoksesta, jolloin joudut käyttämään turhaa aikaa epäolennaisen tiedon karsimiseen.

Mielestämme materiaalien säännöllinen päivittäminen ja mahdollisten painovirheiden korjaaminen on ensiarvoisen tärkeää ja vaatii useamman vuoden määrätietoista kehitystyötä. Siksi hyvää ja virheistä vapaata itseopiskelumateriaalia on hankala laatia lyhyessä ajassa ja kiireellä.

Oman kirjasarjamme takana on useamman vuoden määrätietoinen kehitystyö, jonka pohjalta kirjasarjaa on säännöllisesti uudistettu kerättyjen palautteiden ja lääketieteen valintakokeessa vaadittavan osaamisen painotusten mukaisesti. Lisäksi olemme pyrkineet säännöllisesti korjaamaan mahdollisia ilmi tulleita painovirheitä ja puutteita. Olemme myös muokanneet kirjojen sisältöä ja ohjeistuksia kokeen vaatimusten mukaisesti mm. laskinuudistuksen osalta, minkä vuoksi kirjamme on julkaistu vasta uusimpien valintakoevaatimusten vahvistamisen jälkeen. Uusin ja uusittu Lääketieteen valintakoe 2017 -kirjaversiomme on julkaistu marraskuussa 2016 korvaten loppuunmyydyn, vuoden 2015 syksyllä julkaistun version.

 

Toimitusaika

Yksi keskeinen kriteeri itseopiskelumateriaalin hankinnan kannalta on materiaalien toimitusaika. Ovatko materiaalit tilattavissa heti vai joudutko odottelemaan niiden julkaisua keväälle asti? Toisinaan itseopiskelumateriaaleja saatetaan nimittäin myydä ennakkotilauksilla useita kuukausia etukäteen ja materiaalin toimitukset alkavat vasta joskus keväällä.

Mielestämme on tärkeää, että tilaaja saa kirjansa mahdollisimman pian eikä joudu odottelemaan tilaamaansa tuotetta viikkoja tai kuukausia. Siksi emme ennakkomyy kirjojamme vaan laitamme ne myyntiin vasta silloin, kun kirjat ovat oikeasti huolellisesti valmiita ja varastossa. Mikäli jonkun kirjan painos on tilapäisesti loppu, tiedotamme siitä verkkosivuillamme ja olemme yhteydessä myös jälleenmyyjiin. Seuraamme tarkkaan varastoamme ja tilaamme tarvittaessa lisäpainoksia mahdollisimman nopeasti tehokkaalta painokumppaniltamme.

 

Yhteenvetona todettakoon, että olipa valintasi itseopiskeluun mikä tahansa, kannattaa muistaa että pääsykokeisiin valmistautuminen vaatii aina lujasti töitä ja runsaasti harjoittelua. Siksi kannattaa tehdä monenlaisia erityyppisiä harjoitustehtäviä ja hankkia rinnalle erilaisia harjoittelumateriaaleja, vaikka olisitkin menossa valmennuskurssille.

Toivotamme kaikille lääkikseen pyrkijöille tsemppiä valintakokeeseen ja oppimisen elämyksiä! :)

- Turun Pääsykoevalmennuksen väki